83
28
31
142
74
56
54
184
46
55
60
161
41
29
26
96
27
17
53
97
19
22
27
68
18
26
52
96
9
19
21
49
9
7
14
30
7
7
14
28
 

เวลา
โปรแกรมการแข่งขัน
ระหว่าง
สนาม
08.30 ฟุตซอล - ทีมหญิง สาย W25  รอบสอง  คู่ที่ 57  
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
08.30 ฮอกกี้ - ทีมกลางแจ้ง ชาย สาย M37  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
08.30 ฮอกกี้ - ทีมกลางแจ้ง หญิง สาย W17  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
08.30 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 1  
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
08.30 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 2  
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
08:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย W25  รอบสอง  คู่ที่ 57  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 1  
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 2  
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 3  
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 4  
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 5  
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
08:30 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก  Heat 1  
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
08:30 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก  Heat 2  
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
08:30 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก  Heat 3  
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 1  
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 2  
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 3  
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก  Heat 1  
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก  Heat 2  
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก  Heat 3  
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก  Heat 4  
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 1  
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 2  
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 3  
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
09.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก. สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 10  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
09.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก. สาย A  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 11  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
09.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก. สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 12  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
09.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก. สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 13  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
09.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก. สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 14  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
09.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก. สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 15  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
09.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก. สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 16  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
09.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก. สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 17  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
09.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก. สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 18  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
09.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก. สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 19  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
09.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 45  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
09.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 46  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
09.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 47  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
09.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก. สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 48  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
09.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก. สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 49  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
09.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก. สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 50  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
09.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก. สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 51  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
09.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก. สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 52  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
09:00 แฮนด์บอล - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 19  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ คลอง 13
09:00 หมากกระดาน - หมากล้อม บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
09:00 หมากกระดาน - หมากล้อม บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
09:00 หมากกระดาน - หมากล้อม ทีมหญิง 3 คน  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
09:00 หมากกระดาน - หมากล้อม ทีมชาย 3 คน  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
09:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย คู่ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
09:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
09:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย คู่หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
09:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
09:00 หมากกระดาน - หมากรุกไทย คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
09:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล คู่ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
09:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล คู่หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
09:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
09:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
09:00 หมากกระดาน - หมากรุกสากล บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
09:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
09:00 หมากกระดาน - หมากฮอส คู่ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
09:00 หมากกระดาน - หมากฮอส บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
09:00 หมากกระดาน - หมากฮอส คู่หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
09:00 หมากกระดาน - หมากฮอส คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 4  รอบแรก  คู่ที่ 1  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 4  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 5  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 5  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 6  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 6  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 7  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 7  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 8  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 4  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 4  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 5  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 5  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 6  รอบแรก  คู่ที่ 1  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันการพลศึกษา
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 6  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 7  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 7  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 8  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 4  รอบแรก  คู่ที่ 3  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 4  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 5  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 5  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 6  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 6  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 7  รอบแรก  คู่ที่ 3  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 7  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 8  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 4  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 4  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 5  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 5  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 6  รอบแรก  คู่ที่ 3  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 6  รอบแรก  คู่ที่ 4  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 7  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 7  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 8  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 4  รอบแรก  คู่ที่ 5  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 5  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 6  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 7  รอบแรก  คู่ที่ 5  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 8  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 1  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 2  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 3  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 4  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 5  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 6  รอบแรก  คู่ที่ 5  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันการพลศึกษา
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 7  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 8  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มทร.ธ สนามเปตอง
09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย E  รอบแรก  คู่ที่ 17  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มทร.ธ โดมกีฬา
09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย F  รอบแรก  คู่ที่ 18  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
มทร.ธ โดมกีฬา
09:00 ยิงปืน - ปืนยาว 3 ท่า - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามยิงปืน กกท. กรุงเทพมหานคร
09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นยิงเร็ว - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามยิงปืน กกท. กรุงเทพมหานคร
09:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มทร.ธ หอประชุม
09:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  สถาบันการพลศึกษา
มทร.ธ หอประชุม
09:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มทร.ธ หอประชุม
09:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มทร.ธ หอประชุม
09:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 6  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  สถาบันการพลศึกษา
มทร.ธ หอประชุม
09:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 7  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มทร.ธ หอประชุม
09:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 8  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
มทร.ธ หอประชุม
09:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 9  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
มทร.ธ หอประชุม
09:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 10  
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มทร.ธ หอประชุม
09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  สถาบันการพลศึกษา
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
09:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
09:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย W25  รอบสอง  คู่ที่ 57  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มทร.ธ ยิมเนเซียม
09:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย W26  รอบสอง  คู่ที่ 58  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
09:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 11  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มทร.ธ หอประชุม
09:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 12  
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มทร.ธ หอประชุม
09:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 13  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มทร.ธ หอประชุม
09:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 14  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
มทร.ธ หอประชุม
09:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 15  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มทร.ธ หอประชุม
09:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 16  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มทร.ธ หอประชุม
09:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 17  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
มทร.ธ หอประชุม
09:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 18  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มทร.ธ หอประชุม
09:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 19  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มทร.ธ หอประชุม
09:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 20  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มทร.ธ หอประชุม
09:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 21  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มทร.ธ หอประชุม
09:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 22  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มทร.ธ หอประชุม
10.00 ฟุตบอล - ทีมหญิง สาย W17  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 17  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
10.00 ฟุตบอล - ทีมหญิง สาย W18  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 18  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มทร.ธ สนามหน้าคณะครุศาสตร์
10.00 ฟุตซอล - ทีมหญิง สาย W26  รอบสอง  คู่ที่ 58  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
10.00 ยูยิตสู - ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 4  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
10.00 ยูยิตสู - ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 5  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
10.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 20  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
10.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 21  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
10.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 22  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
10.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 23  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
10.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก. สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 24  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
10.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก. สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 25  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
10.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก. สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 26  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
10.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก. สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 27  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
10.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก. สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 28  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
10.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก. สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 29  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
10.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก. สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 30  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
10.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก. สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 31  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
10.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก. สาย B  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 37  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
10.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 44  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
10.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 55  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
10.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 56  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
10.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง สายบน  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
10.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง สายบน  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
10.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง สายบน  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs  สถาบันการพลศึกษา
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
10.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง สายล่าง  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
10.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง สายล่าง  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
10.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง สายล่าง  รอบแรก  คู่ที่ 6  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
10.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง สายบน  รอบสอง  คู่ที่ 7  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
10.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง สายบน  รอบสอง  คู่ที่ 8  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  สถาบันการพลศึกษา
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
10.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง สายล่าง  รอบสอง  คู่ที่ 9  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
10.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง สายล่าง  รอบสอง  คู่ที่ 10  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
10.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. บุคคลหญิง สายบน  รอบแรก  คู่ที่ 16  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
10.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. บุคคลหญิง สายล่าง  รอบแรก  คู่ที่ 17  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันการพลศึกษา
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
10.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย สายบน  รอบแรก  คู่ที่ 23  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
10.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย สายล่าง  รอบแรก  คู่ที่ 24  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
10.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย สายบน  รอบสอง  คู่ที่ 25  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
10.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย สายบน  รอบสอง  คู่ที่ 26  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
10.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย สายล่าง  รอบสอง  คู่ที่ 27  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
10.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย สายล่าง  รอบสอง  คู่ที่ 28  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  สถาบันการพลศึกษา
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
10.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย สายบน  รอบแรก  คู่ที่ 34  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
10.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย สายบน  รอบแรก  คู่ที่ 35  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  สถาบันการพลศึกษา
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
10.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย สายบน  รอบแรก  คู่ที่ 36  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
10.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย สายล่าง  รอบแรก  คู่ที่ 37  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
10.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย สายล่าง  รอบแรก  คู่ที่ 38  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
10.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย สายล่าง  รอบแรก  คู่ที่ 39  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
10.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย สายบน  รอบสอง  คู่ที่ 40  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
10.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย สายบน  รอบสอง  คู่ที่ 41  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
10.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย สายล่าง  รอบสอง  คู่ที่ 42  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
10.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย สายล่าง  รอบสอง  คู่ที่ 43  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
10.30 ฮอกกี้ - ทีมกลางแจ้ง ชาย สาย M38  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันการพลศึกษา
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
10.30 ฮอกกี้ - ทีมกลางแจ้ง หญิง สาย W18  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
สถาบันการพลศึกษา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
10:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มธ. ยิมเนเซียม 4
10:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มธ. ยิมเนเซียม 4
10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย G  รอบแรก  คู่ที่ 19  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มทร.ธ โดมกีฬา
10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย H  รอบแรก  คู่ที่ 20  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มทร.ธ โดมกีฬา
10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 17  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มทร.ธ โดมกีฬา
10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 18  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มทร.ธ โดมกีฬา
10:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 23  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มทร.ธ หอประชุม
10:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 24  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มทร.ธ หอประชุม
10:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 25  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  สถาบันการพลศึกษา
มทร.ธ หอประชุม
10:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 26  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
มทร.ธ หอประชุม
10:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 27  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มทร.ธ หอประชุม
10:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 28  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มทร.ธ หอประชุม
10:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 29  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มทร.ธ หอประชุม
10:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 30  
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มทร.ธ หอประชุม
10:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 7  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
10:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 6  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  สถาบันการพลศึกษา
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
10:00 เทนนิส - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 8  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
10:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 9  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
10:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 10  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
10:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 31  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มทร.ธ หอประชุม
10:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 32  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มทร.ธ หอประชุม
10:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 33  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
มทร.ธ หอประชุม
10:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 34  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มทร.ธ หอประชุม
10:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 35  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
มทร.ธ หอประชุม
10:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 36  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มทร.ธ หอประชุม
10:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 37  
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มทร.ธ หอประชุม
10:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 38  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
10:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย W26  รอบสอง  คู่ที่ 58  
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มทร.ธ ยิมเนเซียม
10:40 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มธ. ยิมเนเซียม 4
11.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. สาย A  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 32  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
11.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. สาย B  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 33  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
11.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก. สาย A  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 34  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
11.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก. สาย B  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 35  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
11.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก. สาย A  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 36  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
11.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 40  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
11.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 41  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
11.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 43  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
11.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก. สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 53  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
11.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก. สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 54  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
11.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 57  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
11.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 58  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
11.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก. สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 59  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
11.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก. สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 60  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
11.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก. สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 61  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
11.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก. สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 62  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
11.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก. สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 63  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
11.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก. สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 64  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
11.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก. สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 65  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
11.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก. สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 66  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
11.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 88  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
11.30 ฟุตซอล - ทีมหญิง สาย W27  รอบสอง  คู่ที่ 59  
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
11:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มธ. ยิมเนเซียม 4
11:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย W27  รอบสอง  คู่ที่ 59  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
11:00 แฮนด์บอล - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 20  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ คลอง 13
11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 21  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มทร.ธ โดมกีฬา
11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 22  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มทร.ธ โดมกีฬา
11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 19  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มทร.ธ โดมกีฬา
11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 20  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มทร.ธ โดมกีฬา
11:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 39  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มทร.ธ หอประชุม
11:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 40  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
มทร.ธ หอประชุม
11:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 41  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มทร.ธ หอประชุม
11:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 42  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มทร.ธ หอประชุม
11:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 43  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มทร.ธ หอประชุม
11:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 44  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มทร.ธ หอประชุม
11:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 45  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มทร.ธ หอประชุม
11:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 46  
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มทร.ธ หอประชุม
11:30 เทนนิส - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 11  
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
12:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
มธ. ยิมเนเซียม 4
12:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 23  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มทร.ธ โดมกีฬา
12:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 24  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มทร.ธ โดมกีฬา
12:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 21  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มทร.ธ โดมกีฬา
12:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 22  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มทร.ธ โดมกีฬา
12:00 เทนนิส - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 12  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
12:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย W27  รอบสอง  คู่ที่ 59  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มทร.ธ ยิมเนเซียม
12:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มธ. ยิมเนเซียม 4
12:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย W28  รอบสอง  คู่ที่ 60  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
13.00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย M37  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 37  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
13.00 ฟุตซอล - ทีมหญิง สาย W28  รอบสอง  คู่ที่ 60  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
13.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 38  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
13.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 39  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
13.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. สาย A  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 67  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
13.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. สาย B  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 68  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
13.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก. สาย A  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 69  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
13.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก. สาย B  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 70  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
13.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก. สาย A  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 71  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
13.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก. สาย B  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 72  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
13.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก. สาย A  รอบ RE  คู่ที่ 77  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
13.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก. สาย B  รอบ RE  คู่ที่ 78  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
13.00 ยูยิตสู - ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง  รอบ RE  คู่ที่ 79  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
13.00 ยูยิตสู - ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง  รอบ RE  คู่ที่ 80  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
13.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง สายบน  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 11  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
13.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง สายล่าง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 12  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
13.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง สายบน  รอบ RE  คู่ที่ 13  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
13.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง สายล่าง  รอบ RE  คู่ที่ 14  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
13.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. บุคคลหญิง สายบน  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 18  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
13.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. บุคคลหญิง สายล่าง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 19  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
13.00 คาราเต้โด -รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. บุคคลหญิง สายบน  รอบ RE
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
13.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. บุคคลหญิง สายล่าง  รอบ RE  คู่ที่ 6  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
13.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย สายบน  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 29  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
13.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย สายล่าง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 30  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  สถาบันการพลศึกษา
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
13.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย สายบน  รอบ RE  คู่ที่ 31  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
13.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย สายล่าง  รอบ RE  คู่ที่ 10  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
13.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย สายบน  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 11  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
13.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย สายล่าง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 12  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
13:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มธ. ยิมเนเซียม 4
13:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 18  
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ คลอง 13
13:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 1  รอบสอง  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 1  รอบสอง  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 2  รอบสอง  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 2  รอบสอง  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 3  รอบสอง  คู่ที่ 1  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 3  รอบสอง  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 4  รอบสอง  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 4  รอบสอง  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 1  รอบสอง  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 1  รอบสอง  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 2  รอบสอง  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 2  รอบสอง  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 3  รอบสอง  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 3  รอบสอง  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 4  รอบสอง  คู่ที่ 1  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 4  รอบสอง  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 1  รอบสอง  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 1  รอบสอง  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 2  รอบสอง  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 2  รอบสอง  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 3  รอบสอง  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 3  รอบสอง  คู่ที่ 4  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 4  รอบสอง  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 4  รอบสอง  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 1  รอบสอง  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 1  รอบสอง  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 2  รอบสอง  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 2  รอบสอง  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 3  รอบสอง  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 3  รอบสอง  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 4  รอบสอง  คู่ที่ 3  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 4  รอบสอง  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 1  รอบสอง  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 2  รอบสอง  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 3  รอบสอง  คู่ที่ 5  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย 4  รอบสอง  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 1  รอบสอง  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 2  รอบสอง  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 3  รอบสอง  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย 4  รอบสอง  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มทร.ธ สนามเปตอง
13:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย สาย W29  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 23  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มธ. สนามรักบี้ฟุตบอล
13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 23  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มทร.ธ โดมกีฬา
13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 24  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
มทร.ธ โดมกีฬา
13:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง  คู่ที่ 47  
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มทร.ธ หอประชุม
13:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง  คู่ที่ 48  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มทร.ธ หอประชุม
13:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง  คู่ที่ 49  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มทร.ธ หอประชุม
13:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง  คู่ที่ 50  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มทร.ธ หอประชุม
13:00 เทนนิส - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 13  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
13:00 เทนนิส - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 14  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
13:00 เทนนิส - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 15  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
13:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง  คู่ที่ 51  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มทร.ธ หอประชุม
13:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง  คู่ที่ 52  
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มทร.ธ หอประชุม
13:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง  คู่ที่ 53  
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มทร.ธ หอประชุม
13:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง  คู่ที่ 54  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
มทร.ธ หอประชุม
13:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย W28  รอบสอง  คู่ที่ 60  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
มทร.ธ ยิมเนเซียม
14.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 73  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
14.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. สาย B  รอบ RE  คู่ที่ 74  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
14.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 75  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
14.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 76  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
14.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 82  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
14.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 83  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
14.30 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย M33  รอบสาม  คู่ที่ 61  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
14:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย M33  รอบสาม  คู่ที่ 61  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง สาย W25  รอบสอง  คู่ที่ 57  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มทร.ธ สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด
14:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย M25  รอบสอง  คู่ที่ 25  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มทร.ธ โดมกีฬา
14:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย M26  รอบสอง  คู่ที่ 26  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มทร.ธ โดมกีฬา
14:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง  คู่ที่ 55  
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มทร.ธ หอประชุม
14:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง  คู่ที่ 56  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มทร.ธ หอประชุม
14:00 เทนนิส - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 16  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
14:30 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย สาย W30  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 24  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มธ. สนามรักบี้ฟุตบอล
14:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง  คู่ที่ 57  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มทร.ธ หอประชุม
14:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง  คู่ที่ 58  
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
มทร.ธ หอประชุม
14:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง สาย W26  รอบสอง  คู่ที่ 58  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกร ในพระบรมฯ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มทร.ธ สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด
15.00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย M38  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 38  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  สถาบันการพลศึกษา
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
15.00 ยูยิตสู - ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 81  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
15.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 84  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
15.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 85  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
15.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 86  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
15.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 87  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
15.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 89  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
15.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 90  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
15.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 91  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
15.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 92  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
15.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 93  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
15.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 94  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
15.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.  รอบ RE  คู่ที่ 95  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
15.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 96  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
15.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก. สาย A  รอบ RE  คู่ที่ 97  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
15.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก. สาย B  รอบ RE  คู่ที่ 98  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
15.00 ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 99  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
15.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 15  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
15.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 22  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
15.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 33  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  สถาบันการพลศึกษา
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
15.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย สายบน  รอบ RE  คู่ที่ 46  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
15.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย สายล่าง  รอบ RE  คู่ที่ 47  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
15.00 คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 48  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
15:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 19  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ คลอง 13
15:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย M27  รอบสอง  คู่ที่ 27  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มทร.ธ โดมกีฬา
15:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย M28  รอบสอง  คู่ที่ 28  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มทร.ธ โดมกีฬา
15:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 59  
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มทร.ธ หอประชุม
15:30 บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย M34  รอบสาม  คู่ที่ 62  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
15:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง สาย W27  รอบสอง  คู่ที่ 59  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มทร.ธ สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด
15:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 60  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกริก
มทร.ธ หอประชุม
15:40 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย M33  รอบสาม  คู่ที่ 61  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  สถาบันการพลศึกษา
มทร.ธ ยิมเนเซียม
16.00 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย M34  รอบสาม  คู่ที่ 62  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
16.30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
16.30 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
16.30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
16.30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
16.30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
16.30 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
16:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย M29  รอบสอง  คู่ที่ 29  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
มทร.ธ โดมกีฬา
16:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย M30  รอบสอง  คู่ที่ 30  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มทร.ธ โดมกีฬา
16:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย W25  รอบสอง  คู่ที่ 25  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มทร.ธ โดมกีฬา
16:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย W26  รอบสอง  คู่ที่ 26  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มทร.ธ โดมกีฬา
16:15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง สาย W28  รอบสอง  คู่ที่ 60  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มทร.ธ สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด
17.30 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย M35  รอบสาม  คู่ที่ 63  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
17:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย M35  รอบสาม  คู่ที่ 63  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
17:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย M33  รอบสาม  คู่ที่ 61  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มทร.ธ สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด
17:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 20  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  สถาบันการพลศึกษา
สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ คลอง 13
17:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย M31  รอบสอง  คู่ที่ 31  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มทร.ธ โดมกีฬา
17:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย M32  รอบสอง  คู่ที่ 32  
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มทร.ธ โดมกีฬา
17:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย W27  รอบสอง  คู่ที่ 27  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มทร.ธ โดมกีฬา
17:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย W28  รอบสอง  คู่ที่ 28  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มทร.ธ โดมกีฬา
17:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย M34  รอบสาม  คู่ที่ 62  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มทร.ธ สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด
17:58 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย M34  รอบสาม  คู่ที่ 62  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มทร.ธ ยิมเนเซียม
18:00 เพาะกายและฟิตเนส - Light Weight บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 70 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  
มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์
18:00 เพาะกายและฟิตเนส - แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม.  รอบชิงชนะเลิศ  
มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์
18:00 เพาะกายและฟิตเนส - แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 175 ซม.  รอบชิงชนะเลิศ  
มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์
18:00 เพาะกายและฟิตเนส - โมเดลฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม.  รอบชิงชนะเลิศ  
มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์
18:00 เพาะกายและฟิตเนส - โมเดลฟิสิค บุคคลหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 162 ซม.  รอบชิงชนะเลิศ  
มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์
18:00 เพาะกายและฟิตเนส - ฟิตเนสชาย รุ่นทั่วไป  รอบชิงชนะเลิศ  
มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์
18:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  8 ทีม  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มทร.ธ สนามเปตอง
18:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  8 ทีม  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มทร.ธ สนามเปตอง
18:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  8 ทีม  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มทร.ธ สนามเปตอง
18:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  8 ทีม  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มทร.ธ สนามเปตอง
18:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  8 ทีม  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มทร.ธ สนามเปตอง
18:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  8 ทีม  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มทร.ธ สนามเปตอง
18:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  8 ทีม  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มทร.ธ สนามเปตอง
18:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  8 ทีม  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
มทร.ธ สนามเปตอง
18:30 บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย M36  รอบสาม  คู่ที่ 64  
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
18:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย M35  รอบสาม  คู่ที่ 63  
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มทร.ธ สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด
19.00 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย M36  รอบสาม  คู่ที่ 64  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
19:15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย M36  รอบสาม  คู่ที่ 64  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มทร.ธ สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด
20:27 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย M35  รอบสาม  คู่ที่ 63  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มทร.ธ ยิมเนเซียม
23:05 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย M36  รอบสาม  คู่ที่ 64  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มทร.ธ ยิมเนเซียม
9.00 ยูยิตสู - ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
9.00 ยูยิตสู - ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
9.00 ยูยิตสู - ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
9.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 6  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
9.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 7  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
9.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 8  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
9.00 ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก. สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 9  
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
9:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มธ. ยิมเนเซียม 4
9:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
มธ. ยิมเนเซียม 4
9:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มธ. ยิมเนเซียม 4