รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 มกราคม 2561

 

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
วิ่ง 100 เมตร - ชาย 
 ทศกรีฑา1
12:30
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
กระโดดไกล - ชาย 
 ทศกรีฑา2
13:30
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - กระโดดไกล - ชาย
กระโดดสูง - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - กระโดดสูง - ชาย
วิ่ง 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
14:20
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - หญิง
วิ่ง 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
14:20
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - หญิง
วิ่ง 100 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
14:20
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - หญิง
วิ่ง 100 เมตร - หญิง   Heat 4
 รอบคัดเลือก
14:20
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - หญิง
วิ่ง 100 เมตร - หญิง   Heat 5
 รอบคัดเลือก
14:20
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - หญิง
วิ่ง 100 เมตร - หญิง   Heat 6
 รอบคัดเลือก
14:20
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - หญิง
วิ่ง 100 เมตร - หญิง   Heat 7
 รอบคัดเลือก
14:20
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - หญิง
ทุ่มน้ำหนัก - ชาย 
 ทศกรีฑา3
14:20
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - ชาย
ขว้างจักร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:20
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - ขว้างจักร - หญิง
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
14:55
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
14:55
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
14:55
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 4
 รอบคัดเลือก
14:55
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 5
 รอบคัดเลือก
14:55
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 6
 รอบคัดเลือก
14:55
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 7
 รอบคัดเลือก
14:55
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 8
 รอบคัดเลือก
14:55
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 9
 รอบคัดเลือก
14:55
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 10
 รอบคัดเลือก
14:55
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
กระโดดค้ำ - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:55
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - กระโดดค้ำ - หญิง
กระโดดสูง - ชาย 
 ทศกรีฑา4
15:40
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - กระโดดสูง - ชาย
วิ่ง 400 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
15:40
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง
วิ่ง 400 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
15:40
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง
วิ่ง 400 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
15:40
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง
วิ่ง 400 เมตร - หญิง   Heat 4
 รอบคัดเลือก
15:40
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
16:15
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
16:15
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
16:15
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 4
 รอบคัดเลือก
16:15
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 5
 รอบคัดเลือก
16:15
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 6
 รอบคัดเลือก
16:15
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 7
 รอบคัดเลือก
16:15
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 8
 รอบคัดเลือก
16:15
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
วิ่ง 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
17:10
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - หญิง
วิ่ง 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
17:10
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - หญิง
วิ่ง 100 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบรองชนะเลิศ
17:10
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - หญิง
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
วิ่ง 10,000 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:50
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 10,000 เมตร - หญิง
วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
18:40
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย
วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
18:40
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย
วิ่ง 400 เมตร - ชาย 
 ทศกรีฑา5
19:00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
วิ่ง 400 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
19:10
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง
วิ่ง 400 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
19:10
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
19:25
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
19:25
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบรองชนะเลิศ
19:25
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
วิ่ง 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
19:45
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - หญิง
วิ่ง 100 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
20:00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
รวม กรีฑา  53 รายการ  
 
ครอสเวิร์ด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่หญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 5
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 6
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 6
15.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 กระดานที่ 6
15.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 กระดานที่ 6
15.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 กระดานที่ 6
15.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 กระดานที่ 6
15.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 กระดานที่ 6
15.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 6
15.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กระดานที่ 6
15.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 กระดานที่ 6
15.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 กระดานที่ 6
15.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กระดานที่ 6
15.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 กระดานที่ 6
15.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 กระดานที่ 6
15.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 6
15.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ผสม
ทีมชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
16.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
16.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
รวม ครอสเวิร์ด  88 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
09.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
09.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
11.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
11.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
13.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
13.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
15.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
รวม ซอฟท์บอล  7 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - ชาย   สาย M25  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M26  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย W17  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย W18  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย W19  คู่ที่ 21
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย W20  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M27  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M28  คู่ที่ 28
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M29  คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M30  คู่ที่ 30
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย W21  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย W22  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย W23  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบสอง
15:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย W24  คู่ที่ 26
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
15:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M31  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบสอง
15:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M32  คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบสอง
15:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M33  คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสาม
16:30
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M34  คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
17:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย W25  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสาม
17:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย W26  คู่ที่ 28
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสาม
17:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย W27  คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบสาม
18:30
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย W28  คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
19:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M35  คู่ที่ 35
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 รอบสาม
19:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M36  คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสาม
19:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
รวม เซปักตะกร้อ  24 รายการ  
 
ดาบสากล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบ 32
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบ 32
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบ 32
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบ 32
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบ 32
10:15
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบ 32
10:15
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบ 32
10:15
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบ 32
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบ 32
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบ 32
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 11
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบ 16 ทีม
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบ 16 ทีม
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบ 16 ทีม
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 17
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบ 16 ทีม
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบ 16 ทีม
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 21
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบ 16 ทีม
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
 รอบ 16 ทีม
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 25
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบ 16 ทีม
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบ 16 ทีม
12:45
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 24
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบ 16 ทีม
12:45
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 22
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบ 16 ทีม
12:45
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบ 16 ทีม
12:45
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบ 16 ทีม
12:45
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบ 16 ทีม
12:45
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบ 16 ทีม
12:45
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบ 16 ทีม
12:45
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 8 ทีม
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 8 ทีม
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 30
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 8 ทีม
13:15
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 28
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 8 ทีม
13:15
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 31
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 8 ทีม
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 8 ทีม
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 8 ทีม
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 34
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันการพลศึกษา
 8 ทีม
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบรองชนะเลิศ
14:20
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 38
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบรองชนะเลิศ
14:35
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลชาย)   คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลชาย)
ดาบ Epee (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ
15:20
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลหญิง)
รวม ดาบสากล  40 รายการ  
 
เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 40
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 42
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 43
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 44
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบสอง
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบสอง
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยพายัพ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบสอง
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 27
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสอง
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบสอง
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบแรก
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบแรก
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รอบสอง
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบสอง
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง
รวม เทควันโด  45 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
9:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
9:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
9:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
9:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
9:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
9:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 7
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
9:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
9:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
รวม เทนนิส  8 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 7
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 5  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 5  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 6  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 6  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 7  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบแรก
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 7  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบแรก
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 8  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 8  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบแรก
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบแรก
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมหญิง   สาย 5  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมหญิง   สาย 6  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมหญิง   สาย 7  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมหญิง   สาย 8  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 25
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 30
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 5  คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 5  คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 6  คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 6  คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 7  คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบแรก
14:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 7  คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบแรก
14:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 8  คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบแรก
14:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 8  คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
14:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 40
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
14:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
14:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 42
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
14:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมหญิง   สาย 5  คู่ที่ 43
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
14:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมหญิง   สาย 6  คู่ที่ 44
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
14:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมหญิง   สาย 7  คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
14:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมหญิง   สาย 8  คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
14:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 47
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
16:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 48
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบแรก
16:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
16:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 50
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
16:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 51
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
16:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 52
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
16:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 5  คู่ที่ 53
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
16:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 5  คู่ที่ 54
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
16:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 6  คู่ที่ 55
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
16:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 6  คู่ที่ 56
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
16:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 7  คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
16:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   สาย 7  คู่ที่ 58
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบแรก
16:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  58 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมผสม   คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
10.15
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   คู่ที่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
16.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
รวม บริดจ์  3 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
08:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
09:30
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย E  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย F  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบแรก
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
14:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
 รอบแรก
15:30
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบแรก
17:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
18:30
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล  8 รายการ  
 
บาสเกตบอล 3 คน (สาธิต)
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 พบกันหมด ครั้งที่ 1
17:00
มธ. ยิมเนเซียม 7
Official
บาสเกตบอล 3 คน (สาธิต) - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 พบกันหมด ครั้งที่ 1
17:15
มธ. ยิมเนเซียม 7
Official
บาสเกตบอล 3 คน (สาธิต) - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
17:30
มธ. ยิมเนเซียม 7
Official
บาสเกตบอล 3 คน (สาธิต) - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
17:45
มธ. ยิมเนเซียม 7
Official
บาสเกตบอล 3 คน (สาธิต) - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 16
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
18:00
มธ. ยิมเนเซียม 7
Official
บาสเกตบอล 3 คน (สาธิต) - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบแรก
18:15
มธ. ยิมเนเซียม 7
Official
บาสเกตบอล 3 คน (สาธิต) - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 พบกันหมด ครั้งที่ 2
18:30
มธ. ยิมเนเซียม 7
Official
บาสเกตบอล 3 คน (สาธิต) - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบสอง
18:45
มธ. ยิมเนเซียม 7
Official
บาสเกตบอล 3 คน (สาธิต) - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
19:00
มธ. ยิมเนเซียม 7
Official
บาสเกตบอล 3 คน (สาธิต) - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสอง
19:15
มธ. ยิมเนเซียม 7
Official
บาสเกตบอล 3 คน (สาธิต) - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 22
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 รอบสอง
19:30
มธ. ยิมเนเซียม 7
Official
บาสเกตบอล 3 คน (สาธิต) - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล 3 คน (สาธิต)  11 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสาม
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบสาม
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสาม
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสาม
9:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสาม
9:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบสาม
9:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสาม
9:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
รวม แบดมินตัน  12 รายการ  
 
ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
S น้ำหนักต้องเกิน 40 กก.และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - S น้ำหนักต้องเกิน 40 กก.และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
S น้ำหนักต้องเกิน 40 กก.และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - S น้ำหนักต้องเกิน 40 กก.และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
ปันจักลีลา บุคคลหญิง   สาย A
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบคัดเลือก
11.30
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักลีลา บุคคลหญิง   สาย B
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 รอบคัดเลือก
11.30
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักลีลา บุคคลชาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs  สถาบันการพลศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักลีลา บุคคลหญิง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
14.30
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
15.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 รอบแรก
15.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
15.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 15
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบแรก
15.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
15.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
15.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
15.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบแรก
15.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบแรก
15.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รอบแรก
15.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
รวม ปันจักสีลัต  25 รายการ  
 
ปีนหน้าผา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เดี่ยวบุคคลชาย (มือใหม่) 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
มธ. สนามปีนหน้าผา
Official
ปีนหน้าผา - เดี่ยวบุคคลชาย (มือใหม่)
เดี่ยวบุคคลชาย (ทั่วไป) 
รอบชิงชนะเลิศ
20:30
มธ. สนามปีนหน้าผา
Official
ปีนหน้าผา - เดี่ยวบุคคลชาย (ทั่วไป)
เดี่ยวบุคคลหญิง (ทั่วไป) 
รอบชิงชนะเลิศ
20:30
มธ. สนามปีนหน้าผา
Official
ปีนหน้าผา - เดี่ยวบุคคลหญิง (ทั่วไป)
รวม ปีนหน้าผา  3 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 2
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย 4  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย 4  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2  vs  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย 5  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย 5  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย 6  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย 6  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรังสิต 2  vs  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย 7  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย 7  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย 8  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย 8  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย 9  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย 9  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย 10  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย 10  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย 11  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย 11  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย 12  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2  vs  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย 12  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย 13  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย 13  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย 14  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย 15  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2  vs  สถาบันการพลศึกษา 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   สาย 16  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย 1  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย 3  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยนครพนม 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย 4  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย 4  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย 5  คู่ที่ 1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย 5  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย 6  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย 6  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย 7  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย 7  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย 8  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย 9  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย 9  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย 10  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย 10  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย 11  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย 11  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย 12  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย 12  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย 13  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย 13  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย 14  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย 15  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   สาย 16  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว