รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 27 มกราคม 2561

 

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
กระโดดไกล - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก 1
14:00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - กระโดดไกล - ชาย
ทุ่มน้ำหนัก - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - ชาย
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง 
 สัตตกรีฑา 1
14:15
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
14:40
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
14:40
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
15:00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
15:00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย
กระโดดสูง - หญิง 
 สัตตกรีฑา 2
15:30
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - กระโดดสูง - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
15:30
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
15:30
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
15:30
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง
กระโดดไกล - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก 2
16:00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - กระโดดไกล - ชาย
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
16:00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
16:00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
16:00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย   Heat 4
 รอบคัดเลือก
16:00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย
วิ่ง 800 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - หญิง
วิ่ง 800 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:50
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17.55
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง
เขย่งก้าวกระโดด - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด - หญิง
ทุ่มน้ำหนัก - หญิง 
 สัตตกรีฑา 3
17:10
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:15
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:35
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
18.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย
วิ่ง 200 เมตร - หญิง 
 สัตตกรีฑา 4
18:30
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง
รวม กรีฑา  25 รายการ  
 
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ท่ารำทีม - ชาย   สายบน  คู่ที่ 28
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำทีม - ชาย
ท่ารำทีม - ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 29
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำทีม - ชาย
ท่ารำทีม - หญิง   สายบน  คู่ที่ 30
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำทีม - หญิง
ท่ารำทีม - หญิง   สายล่าง  คู่ที่ 32
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำทีม - หญิง
ท่ารำทีม - ชาย   สายบน  คู่ที่ 33
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำทีม - ชาย
ท่ารำทีม - หญิง   สายล่าง  คู่ที่ 31
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำทีม - หญิง
ท่ารำบุคคล บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 1
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย
ท่ารำบุคคล บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 2
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย
ท่ารำบุคคล บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 3
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย
ท่ารำบุคคล บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 4
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย
ท่ารำบุคคล บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 5
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย
ท่ารำบุคคล บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 6
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย
ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 7
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง
ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 8
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง
ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 9
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง
ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 10
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง
ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 11
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง
ท่ารำบุคคล บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 12
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย
ท่ารำบุคคล บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 13
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย
ท่ารำบุคคล บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 14
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย
ท่ารำบุคคล บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 15
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย
ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 16
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง
ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 17
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง
ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 18
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง
ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 19
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง
ท่ารำบุคคล บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 20
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย
ท่ารำบุคคล บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 21
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย
ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 22
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง
ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 23
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง
ท่ารำบุคคล บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 24
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย
ท่ารำบุคคล บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 25
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย
ท่ารำทีม - ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 34
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำทีม - ชาย
ท่ารำทีม - หญิง   สายบน  คู่ที่ 35
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำทีม - หญิง
ท่ารำทีม - หญิง   สายล่าง  คู่ที่ 36
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำทีม - หญิง
ท่ารำทีม - หญิง   สายบน  คู่ที่ 39
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำทีม - หญิง
ท่ารำทีม - หญิง   สายล่าง  คู่ที่ 40
 รอบ RE
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำทีม - หญิง
ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง   คู่ที่ 46
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง
ท่ารำทีม - ชาย   คู่ที่ 47
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำทีม - ชาย
ท่ารำทีม - หญิง   คู่ที่ 48
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำทีม - หญิง
ท่ารำบุคคล บุคคลชาย   คู่ที่ 49
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลชาย
ท่ารำทีม - ชาย   สายบน  คู่ที่ 37
 รอบ RE
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำทีม - ชาย
ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 26
 รอบ RE
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง
ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 27
 รอบ RE
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง
รวม คาราเต้โด  43 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย W17  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย M21  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย W18  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย M22  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบรองชนะเลิศ
15.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
รวม ซอฟท์บอล  4 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   สาย M25  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย M26  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย M27  คู่ที่ 27
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
10:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย M28  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบสอง
10:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย M29  คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย M30  คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย M31  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบสอง
12:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย M32  คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
12:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
หญิงคู่   สาย W25  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย W26  คู่ที่ 26
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย W27  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบสอง
14:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย W28  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
14:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
ชายคู่   สาย M33  คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสาม
14:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย M34  คู่ที่ 34
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบสาม
14:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย M35  คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 รอบสาม
15:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย M36  คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสาม
15:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
รวม เซปักตะกร้อ  16 รายการ  
 
ดาบไทย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   สาย 1  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   สาย 3  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   สาย 1  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   สาย 2  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   สาย 3  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   สาย 1  คู่ที่ 7
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   สาย 2  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   สาย 3  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   สาย 4  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   สาย 5  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   สาย 6  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   สาย 4  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   สาย 5  คู่ที่ 14
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   สาย 6  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   สาย 4  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   สาย 5  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   สาย 6  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   สาย 7  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   สาย 8  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   สาย 9  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   สาย 7  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   สาย 7  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   สาย 3  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   สาย 1  คู่ที่ 4
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   สาย 2  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   สาย 3  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   สาย 1  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   สาย 2  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   สาย 3  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   สาย 4  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   สาย 5  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   สาย 6  คู่ที่ 12
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   สาย 7  คู่ที่ 13
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   สาย 4  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   สาย 5  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   สาย 6  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   สาย 7  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   สาย 4  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   สาย 5  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   สาย 6  คู่ที่ 20
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   สาย 7  คู่ที่ 21
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแบ่งกลุ่ม
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
กระบี่ ทีม หญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม หญิง
กระบี่ ทีม หญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบแรก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม หญิง
กระบี่ ทีม หญิง   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม หญิง
กระบี่ ทีม หญิง   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม หญิง
กระบี่ ทีม หญิง   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม หญิง
กระบี่ ทีม หญิง   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม หญิง
กระบี่ ทีม หญิง   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม หญิง
กระบี่ ทีม หญิง   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม หญิง
กระบี่ ทีม หญิง   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบแรก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม หญิง
กระบี่ ทีม หญิง   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม หญิง
กระบี่ ทีม หญิง   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบแรก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม หญิง
กระบี่ ทีม หญิง   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
08:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม หญิง
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   คู่ที่ 4
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   คู่ที่ 5
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   คู่ที่ 8
สถาบันการพลศึกษา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   คู่ที่ 9
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสอง
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   คู่ที่ 12
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสอง
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   คู่ที่ 11
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบสอง
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
กระบี่ ทีม หญิง   คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม หญิง
กระบี่ ทีม หญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบสอง
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม หญิง
กระบี่ ทีม หญิง   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสอง
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม หญิง
กระบี่ ทีม หญิง   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบสอง
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม หญิง
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   คู่ที่ 13
สถาบันการพลศึกษา  vs  สถาบันการพลศึกษา 2
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
กระบี่ ทีม หญิง   คู่ที่ 5
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม หญิง
กระบี่ ทีม หญิง   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม หญิง
ดาบสองมือ บุคคล ชาย   คู่ที่ 15
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ บุคคล หญิง   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ บุคคล หญิง
กระบี่ ทีม หญิง   คู่ที่ 7
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ ทีม หญิง
รวม ดาบไทย  93 รายการ  
 
ดาบสากล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบ 16 ทีม
09:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมหญิง)
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบ 16 ทีม
09:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมหญิง)
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบ 16 ทีม
09:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมหญิง)
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบ 16 ทีม
09:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมหญิง)
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบ 16 ทีม
09:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมหญิง)
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบ 16 ทีม
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมชาย)
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 7
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบ 16 ทีม
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมชาย)
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบ 16 ทีม
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมชาย)
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบ 16 ทีม
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมชาย)
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 10
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันการพลศึกษา
 8 ทีม
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมหญิง)
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 8 ทีม
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมหญิง)
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 8 ทีม
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมหญิง)
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 8 ทีม
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมหญิง)
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 8 ทีม
10:45
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมชาย)
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 15
สถาบันการพลศึกษา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 8 ทีม
10:45
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมชาย)
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 8 ทีม
10:45
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมชาย)
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 8 ทีม
10:45
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมชาย)
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมชาย)
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมชาย)
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 20
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมหญิง)
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมหญิง)
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมชาย)
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 23
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมหญิง)
รวม ดาบสากล  23 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
10:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
10:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
10:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบสอง
10:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
10:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 14
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
10:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
10:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
10:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบสาม
11:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสาม
11:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบสาม
11:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสาม
11:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 21
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสาม
11:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสาม
11:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบสาม
11:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสาม
11:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 25
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสาม
12:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสาม
12:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสาม
12:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบสาม
12:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบสาม
12:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสาม
12:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสาม
12:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบสาม
12:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงคู่   คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
13:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
13:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสอง
13:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสาม
13:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
13:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
13:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 39
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
13:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 40
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
13:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 43
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบสาม
13:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 44
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสาม
14:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสาม
14:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบสาม
14:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 48
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสาม
14:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 47
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
14:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสาม
14:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 42
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบสาม
14:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายคู่
คู่ผสม   คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
16:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 50
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
16:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 51
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
16:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 52
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
16:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 53
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
16:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 54
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสอง
16:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 55
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
16:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 56
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
16:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
17:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 58
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
17:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 59
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบสอง
17:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 60
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบสอง
17:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 61
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
17:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 62
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบสอง
17:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 63
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
17:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 64
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
17:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
รวม เทนนิส  64 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 123
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 124
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 125
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 126
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 127
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 128
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  6 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย A
 รอบคัดเลือก
08.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย B
 รอบคัดเลือก
08.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
คู่หญิง   สาย A
 รอบคัดเลือก
08.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
บริดจ์ - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B
 รอบคัดเลือก
08.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
บริดจ์ - คู่หญิง
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
คู่หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
บริดจ์ - คู่หญิง
รวม บริดจ์  6 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบแรก
08:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 42
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
09:30
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 43
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบแรก
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 44
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
14:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบแรก
15:30
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 47
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
17:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 48
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
18:30
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
รวม บาสเกตบอล  8 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบสอง
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบสอง
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
10:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสอง
10:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
10:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
10:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
10:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบสอง
10:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 7
วิทยาลัยดุสิตธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
10:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
10:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายคู่   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบสอง
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบสอง
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบสอง
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 1
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบสอง
11:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
11:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบสอง
11:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบสอง
11:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
11:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
11:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 รอบสอง
11:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบสอง
11:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบสอง
12:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  วิทยาลัยดุสิตธานี
 รอบสอง
12:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบสอง
12:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
12:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 5
วิทยาลัยดุสิตธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 รอบสอง
12:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบสอง
12:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบสอง
12:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
12:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสอง
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยพายัพ
 รอบสอง
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสอง
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 8
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสอง
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบสอง
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบสอง
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
 รอบสอง
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  วิทยาลัยดุสิตธานี
 รอบสอง
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
 รอบสอง
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
 รอบสาม
14:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 รอบสาม
14:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสาม
14:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบสาม
14:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบสาม
14:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบสาม
14:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 7
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบสาม
14:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสาม
14:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสาม
14:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสาม
14:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสาม
14:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสาม
14:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสาม
14:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสาม
14:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 7
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบสาม
14:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
วิทยาลัยดุสิตธานี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
14:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
คู่ผสม   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
15:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
15:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบสอง
15:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบสอง
15:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
15:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 6
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
15:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
15:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
ชายคู่   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบสอง
15:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
คู่ผสม   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสาม
15:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบสาม
15:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบสอง
15:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
15:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 5
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบสาม
15:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสาม
15:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสาม
15:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
 รอบสาม
15:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบสาม
16:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
หญิงคู่   คู่ที่ 2
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสาม
16:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบสาม
16:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
16:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสาม
16:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบสาม
16:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสาม
16:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสาม
16:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสาม
16:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสาม
16:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสาม
16:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสาม
16:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสาม
16:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสาม
16:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
16:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสาม
16:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสาม
17:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสาม
17:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสาม
17:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
 รอบสาม
17:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสาม
17:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสาม
17:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  วิทยาลัยดุสิตธานี
 รอบสาม
17:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
17:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 1
วิทยาลัยดุสิตธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสาม
17:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสาม
17:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบสาม
17:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสาม
17:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสาม
17:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
17:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสาม
17:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสาม
17:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสอง
9:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
9:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบสอง
9:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
9:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  วิทยาลัยดุสิตธานี
 รอบสอง
9:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบสอง
9:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบสอง
9:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
9:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
9:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบสอง
9:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
9:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบสอง
9:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
9:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบสอง
9:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 รอบสอง
9:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
9:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
รวม แบดมินตัน  144 รายการ  
 
ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 5
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
14.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
14.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
14.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รอบสอง
14.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสอง
14.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบสอง
14.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบแรก
14.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
14.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
14.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร