รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 30 มกราคม 2561

 

คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 1
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 2
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 3
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 9
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 10
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 11
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 12
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 13
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 14
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 15
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 16
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 17
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 23
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 24
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 25
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 26
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 27
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 33
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 34
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 35
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 36
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 37
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 38
 รอบสอง
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 39
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 40
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 41
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 42
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 28
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 29
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 31
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 30
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 18
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 19
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   สายบน  คู่ที่ 20
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   สายล่าง  คู่ที่ 21
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 4
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 5
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. บุคคลหญิง   สายบน  คู่ที่ 6
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. บุคคลหญิง   สายล่าง  คู่ที่ 7
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. บุคคลหญิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 22
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 32
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 43
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย
รวม คาราเต้โด  43 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M33  คู่ที่ 33
สถาบันการพลศึกษา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M34  คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย W29  คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย W30  คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M35  คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบสาม
10:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M36  คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสาม
10:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย W31  คู่ที่ 31
สถาบันการพลศึกษา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M37  คู่ที่ 37
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M38  คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M39  คู่ที่ 39
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
รวม เซปักตะกร้อ  10 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงคู่   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายคู่
คู่ผสม   คู่ที่ 7
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
รวม เทนนิส  8 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  วิทยาลัยดุสิตธานี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 4
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 5
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
09:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบแรก
09:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบแรก
09:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
09:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
09:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รอบแรก
09:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
09:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบแรก
09:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
09:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 22
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
09:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 23
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
09:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
09:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 27
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 42
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 43
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 44
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 45
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 47
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 48
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 49
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 50
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 51
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 52
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 53
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 54
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 55
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 56
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 58
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 59
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 60
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 61
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
11:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 62
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
11:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 63
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
11:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 64
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
11:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 65
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
11:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 66
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบแรก
11:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 67
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
11:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 68
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
11:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 69
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
11:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 70
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
11:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 71
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบแรก
11:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 72
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
11:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 73
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
12:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 74
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
12:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 75
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
12:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 76
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
12:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 77
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
12:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 78
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
12:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 79
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
12:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 80
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
12:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 81
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
12:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 82
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
12:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 83
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
12:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 84
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
13:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 85
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
13:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 86
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
13:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 87
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
13:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 88
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
13:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 89
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
13:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 90
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
13:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 91
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
13:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 92
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบสอง
14:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 93
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
14:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 94
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
14:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 95
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสอง
14:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 96
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
14:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 97
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบแรก
14:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 98
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
14:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 99
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
14:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 100
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
14:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 101
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
14:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 102
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
14:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 103
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
14:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 104
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
14:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 105
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบสอง
14:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 106
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
14:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 107
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสอง
14:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 108
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
15:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 109
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสอง
15:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 110
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบสอง
15:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 111
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
15:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 112
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
15:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 113
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
15:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 114
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบสอง
15:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 115
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสอง
15:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 116
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 117
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 118
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 119
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 120
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 121
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
รวม เทเบิลเทนนิส  121 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย W29  คู่ที่ 65
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย W30  คู่ที่ 66
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย M37  คู่ที่ 67
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M38  คู่ที่ 68
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล  4 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
รอบชิงชนะเลิศ
10:50
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงคู่   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รอบชิงชนะเลิศ
13:20
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
คู่ผสม   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รอบชิงชนะเลิศ
9:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
รวม แบดมินตัน  5 รายการ  
 
ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
S น้ำหนักต้องเกิน 40 กก.และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - S น้ำหนักต้องเกิน 40 กก.และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs  สถาบันการพลศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  สถาบันการพลศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
สถาบันการพลศึกษา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 6
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  สถาบันการพลศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 10
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  สถาบันการพลศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 12
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร
Official
ปันจักสีลัต - G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย
รวม ปันจักสีลัต  13 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
รวม เปตอง  6 รายการ  
 
เพาะกายและฟิตเนส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Welter Weight บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 70 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์
Official
เพาะกายและฟิตเนส - Welter Weight บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 70 กก.
แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงเกิน 175 ซม.  
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์
Official
เพาะกายและฟิตเนส - แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงเกิน 175 ซม.
โมเดลฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 175 ซม.  
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์
Official
เพาะกายและฟิตเนส - โมเดลฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 175 ซม.
โมเดลฟิสิค บุคคลหญิง รุ่นความสูงเกิน 162 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์
Official
เพาะกายและฟิตเนส - โมเดลฟิสิค บุคคลหญิง รุ่นความสูงเกิน 162 ซม.
ฟิตเนสหญิง รุ่นทั่วไป 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์
Official
เพาะกายและฟิตเนส - ฟิตเนสหญิง รุ่นทั่วไป
โมเดลฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงเกิน 175 ซม.  
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์
Official
เพาะกายและฟิตเนส - โมเดลฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงเกิน 175 ซม.
รวม เพาะกายและฟิตเนส  6 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย W29  คู่ที่ 65
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย W30  คู่ที่ 66
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบรองชนะเลิศ
11.30
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย M37  คู่ที่ 67
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M38  คู่ที่ 68
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
14.30
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  สถาบันการพลศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
มวยไทยสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย
ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย
มิดเดิลเวท นน. 71 - 75 กก. - ชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
มวยไทยสมัครเล่น - มิดเดิลเวท นน. 71 - 75 กก. - ชาย
รวม มวยไทยสมัครเล่น  8 รายการ  
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.   คู่ที่ 92
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Westwing Hall)
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 93
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  สถาบันการพลศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Westwing Hall)
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.
ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 94
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Westwing Hall)
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 95
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Westwing Hall)
Official
มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.
มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.   คู่ที่ 96
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Westwing Hall)
Official
มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.   คู่ที่ 97
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Westwing Hall)
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.
แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก   คู่ที่ 133
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  สถาบันการพลศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Westwing Hall)
Official
มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก
เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก   คู่ที่ 134
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Westwing Hall)
Official
มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก
ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก   คู่ที่ 135
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Westwing Hall)
Official
มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก
รวม มวยสากลสมัครเล่น  9 รายการ  
 
ยูยิตสู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก.   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก.   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก.   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก.   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก.   สาย B  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ถึง 94 กก.   สาย A  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ถึง 94 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ถึง 94 กก.   สาย B  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ถึง 94 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป   สาย A  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 70 กก.   สาย A  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 70 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป   สาย A  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป   สาย A  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป   สาย B  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป   สาย B  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
10.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก.   สาย A  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก.   สาย B  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก.   สาย A  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก.   สาย B  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ถึง 94 กก.   สาย A  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ถึง 94 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ถึง 94 กก.   สาย B  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ถึง 94 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป   สาย A  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป   สาย B  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 70 กก.   สาย A  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
11.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 70 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 70 กก.   สาย A  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
11.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 70 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 70 กก.   สาย B  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบสอง
11.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 70 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 70 กก.   สาย B  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
11.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 70 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 70 กก.   สาย A  คู่ที่ 28
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 70 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 70 กก.   คู่ที่ 44
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบ RE
11.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 70 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก.   คู่ที่ 34
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก.   คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ถึง 94 กก.   คู่ที่ 40
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ถึง 94 กก.
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป   สาย A  คู่ที่ 41
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบ RE
11:00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป   คู่ที่ 43
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก.   สาย A  คู่ที่ 35
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบ RE
13.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 70 กก.   สาย B  คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 70 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป   สาย A  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป   สาย B  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 70 กก.   คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบ RE
14.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 70 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 70 กก.   คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 70 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป   คู่ที่ 47
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบ RE
15.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป   คู่ที่ 48
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบ RE
15.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป   คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
Official
ยูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป
รวม ยูยิตสู  41 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย W29  คู่ที่ 65
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
มทร.ธ ยิมเนเซียม
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย W30  คู่ที่ 66
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบรองชนะเลิศ
14:10
มทร.ธ ยิมเนเซียม
Official
วอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย M37  คู่ที่ 67
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบรองชนะเลิศ
16:45
มทร.ธ ยิมเนเซียม
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M38  คู่ที่ 68
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
19:00
มทร.ธ ยิมเนเซียม
Official
วอลเลย์บอล - ทีมชาย
รวม วอลเลย์บอล  4 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย M37  คู่ที่ 65
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
มทร.ธ สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M38  คู่ที่ 66
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบรองชนะเลิศ
14:45
มทร.ธ สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย W29  คู่ที่ 67
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกร ในพระบรมฯ
 รอบรองชนะเลิศ
15:30
มทร.ธ สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย W30  คู่ที่ 68
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
16:15
มทร.ธ สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  4 รายการ  
 
ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย   Heat 4
 รอบคัดเลือก
08.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย   Heat 5
 รอบคัดเลือก
08.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย
กบ 200 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - หญิง
กบ 200 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - หญิง
เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย
เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย
เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย
กรรเชียง 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - หญิง
กรรเชียง 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - หญิง
ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
16.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย
ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย   Heat 2
รอบชิงชนะเลิศ
16.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย
กบ 200 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - หญิง
เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย
กรรเชียง 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16.30
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
Official
ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - หญิง
รวม ว่ายน้ำ  22 รายการ  
 
ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมกลางแจ้ง หญิง   สาย W19  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  สถาบันการพลศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
08.30
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
ฮอกกี้ - ทีมกลางแจ้ง หญิง
ทีมกลางแจ้ง ชาย   สาย M39  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  สถาบันการพลศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
10.30
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
ฮอกกี้ - ทีมกลางแจ้ง ชาย
รวม ฮอกกี้  2 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย W21  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ คลอง 13
Official
แฮนด์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย W22  คู่ที่ 22
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ คลอง 13
Official
แฮนด์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย M21  คู่ที่ 21
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ คลอง 13
Official
แฮนด์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M22  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ คลอง 13
Official
แฮนด์บอล - ทีมชาย
รวม แฮนด์บอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table