รายการ เพาะกายและฟิตเนส  Light Weight บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 70 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 18:00 .
สนาม
มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลำดับ
นักกีฬา
อันดับ
(Rank)

หมายเหตุ
(Remark)
5
12
ณัฐพงศ์   ใยงูเหลือม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
1
Gold
4
9
วฤทธิ์   ตันกูล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
Silver
1
1
สิทธินันท์   ขยันทำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
Bronze
2
6
พงค์ศิริ   ขุนกัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4
3
8
สารสิน  สร้อยสุด
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5