รายการ เพาะกายและฟิตเนส แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 18:00 .
สนาม
มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลำดับ
นักกีฬา
อันดับ
(Rank)

หมายเหตุ
(Remark)
4
25
อนวัช   กลิ่นด้วง
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
1
Gold
2
23
สุเมธ  โตพุ่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
Silver
3
24
ณัฐพงษ์  ทงรักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
Bronze
5
28
เลอศักย์  บุญศิริโรจน์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
1
20
พงษ์ศักดิ์   สมุทรถา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5