รายการ เพาะกายและฟิตเนส ฟิตเนสชาย รุ่นทั่วไป 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 18:00 .
สนาม
มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลำดับ
นักกีฬา
อันดับ
(Rank)

หมายเหตุ
(Remark)
1
112
ปทินันท์   กรรณรงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
1
Gold
2
194
นฤเทพ   ทวะชาลี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
Silver
5
201
ธีรภัทร   โสภาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3
Bronze
3
196
นัทธ์ชนัน  สุวรรณวงศ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
4
4
198
วิชัย  กระจ่างผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5