รายการ คาราเต้โด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง 
รอบแรก  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 10.00 .
สนาม
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
 
R 1
Extra
Fault
0
0
0
 
Remark :
BLUE
รุจิรา  ลันไธสง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
8
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
R 1
Extra
Fault
8
0
0
 
Remark :
RED
จามิกร  ปานเกิด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม