รายการ คาราเต้โด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง 
รอบสอง  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 10.00 .
สนาม
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
0
 
R 1
Extra
Fault
0
0
0
 
Remark :
RED
จันทนา  หนูแป้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
6
สถาบันการพลศึกษา
 
R 1
Extra
Fault
6
0
0
 
Remark :
BLUE
สุรีย์วัลย์  ชูรักษ์
สถาบันการพลศึกษา  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม