รายการ คาราเต้โด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย 
รอบสอง  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 10.00 .
สนาม
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
0
 
R 1
Extra
Fault
0
0
0
 
Remark :
RED
วิศรุต  นพวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
2
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
R 1
Extra
Fault
2
0
0
 
Remark :
BLUE
กฤตภาส  สงวนศักดิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม