รายการ คาราเต้โด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย 
รอบสอง  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 10.00 .
สนาม
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4
 
R 1
Extra
Fault
4
0
0
 
Remark :
RED
นภดล  มณีรัตน์ประเสริฐ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
1
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 
R 1
Extra
Fault
1
0
0
 
Remark :
BLUE
วีรภัทร  สกุลกนกนาถ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม