รายการ คาราเต้โด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย 
รอบ RE  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 15.00 .
สนาม
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
 
R 1
Extra
Fault
8
0
0
 
Remark :
RED
วัชระพงษ์   หินแก้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
0
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
R 1
Extra
Fault
0
0
0
 
Remark :
BLUE
นภดล  มณีรัตน์ประเสริฐ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม