รายการ วอลเลย์บอล ทีมชาย 
รอบสาม  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 15:40 น.
สนาม
มทร.ธ ยิมเนเซียม
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
17
31
25
12
9
 
Remark :
 
2
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
 
6
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
 
9
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
 
20
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
 
7
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
 
4
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
 
1
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
 
19
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
 
8
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
 
18
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
 
3
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
3
สถาบันการพลศึกษา
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
25
29
22
25
15
 
Remark : ชนะ
 
7
 
สถาบันการพลศึกษา
 
 
16
 
สถาบันการพลศึกษา
 
 
2
 
สถาบันการพลศึกษา
 
 
14
 
สถาบันการพลศึกษา
 
 
3
 
สถาบันการพลศึกษา
 
 
19
 
สถาบันการพลศึกษา
 
 
17
 
สถาบันการพลศึกษา
 
 
2
 
สถาบันการพลศึกษา
 
 
11
 
สถาบันการพลศึกษา
 
 
5
 
สถาบันการพลศึกษา
 
 
15
 
สถาบันการพลศึกษา
 
 
12
 
สถาบันการพลศึกษา
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม