รายการ วอลเลย์บอล ทีมชาย 
รอบสาม  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 17:58 น.
สนาม
มทร.ธ ยิมเนเซียม
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
25
20
17
25
12
 
Remark :
 
18
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
17
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
4
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
7
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
13
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
19
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
10
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
1
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
14
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
11
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
9
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
5
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
12
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
3
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
22
25
25
23
15
 
Remark : ชนะ
 
12
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 
1
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 
7
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 
10
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 
2
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 
11
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 
9
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 
6
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 
8
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 
4
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 
5
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 
3
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม