รายการ วอลเลย์บอล ทีมชาย 
รอบสาม  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 20:27 น.
สนาม
มทร.ธ ยิมเนเซียม
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
25
18
19
20
-
 
Remark :
 
8
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
9
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
6
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
7
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
5
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
14
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
11
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
12
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
4
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
16
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
3
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
10
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
3
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
23
25
25
25
-
 
Remark :
 
1
 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 
 
9
 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 
 
10
 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 
 
14
 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 
 
2
 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 
 
5
 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 
 
6
 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 
 
17
 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 
 
8
 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 
 
4
 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 
 
12
 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม