รายการ วอลเลย์บอล ทีมชาย 
รอบสาม  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 23:05 น.
สนาม
มทร.ธ ยิมเนเซียม
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
22
23
25
25
15
 
Remark : ชนะ
 
6
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
19
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
8
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
2
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
15
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
14
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
17
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
10
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
9
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
7
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
18
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
2
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
25
25
19
19
9
 
Remark :
 
4
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
19
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
11
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
16
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
12
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
14
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
2
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
10
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
7
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
6
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
1
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
9
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม