รายการ บาสเกตบอล ทีมหญิง 
รอบสอง  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08:00
สนาม
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
58
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
14
19
12
13
-
-
58
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
74
ณัฏยา  อาจปรุ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
14
พุธิตา  โถทอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
98
มนัสยา  อาจด่อน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
10
สิริรักษ์  แดนแก้วมูล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
17
รุจิวรรณ  บุญสินพร้อม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
8
สุภิรา  กลั่นบุศย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
9
กนกวรรณ  คงสกุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
7
จณิสตา  ปรีชาถาวณิชกุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
35
อมราภรณ์  เจริญสุข
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
12
นิศาชล  วงศ์สวัสดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
11
กาญจนา  เพิ่มมณีรัตน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
31
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
6
6
9
10
-
-
31
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
9
อนันตญา  สายบุญกมล
มหาวิทยาลัยมหิดล  
11
ณัฐริกา  ปิ่นทอง
มหาวิทยาลัยมหิดล  
6
พรพรรณ  เย็นสนิท
มหาวิทยาลัยมหิดล  
5
อินทุกร  สุขแม้น
มหาวิทยาลัยมหิดล  
16
จริยา  อัศจรรย์
มหาวิทยาลัยมหิดล  
14
กรกนก  ขระสุ
มหาวิทยาลัยมหิดล  
7
กัลยกร  ไทรกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล  
8
จิตราพร  ธรรมสี
มหาวิทยาลัยมหิดล  
15
กรรวี  พงษ์ขวัญ
มหาวิทยาลัยมหิดล  
4
ยุพเรศ  กิจสุบรรณ
มหาวิทยาลัยมหิดล  
10
ภาพิมพ์  อินทรศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล  
12
พิริยาภรณ์  กาลา
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม