รายการ บาสเกตบอล ทีมหญิง 
รอบสอง  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09:30
สนาม
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
32
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
7
9
10
6
-
-
32
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
5
ชิดชนก  แซ่ก้วง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
13
ณัฐพร  พรมบุตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
36
ชนิดาภา  เสืออยู่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
44
วิสาลินี  กลัดเนินกุ่ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
11
ขนิษฐา  กังวลงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
52
ธัญญาพร  อุ่นกาศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
4
ณัฐนรี  วนพานิช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
65
อังคณา  ศรีวัฒนชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
10
สรรศกิจ  สังข์แก้ว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
17
พรชิตา  ช้อยเครือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
14
สิริมา  สามนารี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
77
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
20
23
19
15
-
-
77
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
7
LINDA VICTORINE  NDOLI
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
93
กนกวรรณ  ประจวบสุข
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
11
วันทนี  แสงมณี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
4
เหมือนฝัน  เฉลิมวัฒน์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
6
ขวัญจิรา  ทองแดง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
30
อัจฉราวรรณ  กายสิทธิ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
23
วัชราภรณ์  เอี่ยมสำอางค์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
18
ญาณี  โพธิ์สุทธิ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
5
ธนารัตน์  อานุภาพประเสริฐ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
2
อัมพวา  ท้วมอ้น
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
15
ภักค์ลดาธนัน  ถิรธนานิธิวรโชติ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม