รายการ บาสเกตบอล ทีมหญิง 
รอบสอง  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 11:00
สนาม
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
44
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
18
4
10
12
-
-
44
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
5
พิชชามญธุ์  ภูมิภาค
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
10
ภณิดา  ประเสริฐพงค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
4
นารา  ตรีวรกุลวิวัฒน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
9
อุทิกา  รัตติเจษฎา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
12
ปลายฝัน  นาวีพัฒนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
6
ชัชรีธร  ทำงาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
7
จัญจุรา  กันทะเรศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
8
กรองกาญจน์  ปานบ้านแพ้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
74
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
13
27
18
16
-
-
74
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
5
อรุษา  จรัสอรุณฉาย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
8
สุภาวดี  กุญชวน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
29
อาราดา  มุสตาฟากูล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
81
พรศิชา  ชำนาญผล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
46
บุญสนอง  สมัครการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
11
วนัสนันท์  สายสมาน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
20
ปารมีย์  สิริทรัพย์ทวี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
24
จินธิรา  สังข์เลื่อน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
18
ธนัชพร  ดาบเงิน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
6
อมิตา  ทิพย์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
85
นฤมล  ทรัพย์มี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
59
ศิริพร  เชี่ยวเลี่ยน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม