รายการ บาสเกตบอล ทีมชาย 
รอบสาม  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 15:30
สนาม
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
57
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
14
11
15
17
-
-
57
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
14
MOISEL  DONGMO FILS
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
7
JOSHUA  TALADUA
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
13
ธรรมภณ  ลาดนอก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
10
มนเทียร  วงศ์สว่างธรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
4
กิตติพัฒน์  สุภาวสุวัตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
11
ยุทธพันธุ์  หมู่พยัคฆ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
5
วรธรรม  เงินมาก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
6
เกียรติไพบูลย์  สุรพงษ์พิวัฒนะ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
12
ศิรพงศ์  บุญใหญ่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
17
อดิศักดิ์  จันทรัตนวงศ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
9
ธิษณ์  บกสวาทซา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
8
สมโภชน์  พุฒิไพโรจน์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
73
มหาวิทยาลัยสยาม
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
17
19
21
16
-
-
73
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
2
RASHAD  ALI
มหาวิทยาลัยสยาม  
3
เลอพงษ์  กองทวี
มหาวิทยาลัยสยาม  
66
ธราเทพ  ตันประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยสยาม  
9
อธิคม  สรรพคง
มหาวิทยาลัยสยาม  
12
ชาคริต  มากมีสิริ
มหาวิทยาลัยสยาม  
6
วรุฒิ  สีวะปา
มหาวิทยาลัยสยาม  
10
ธนากานต์  ศรีบุญเรือง
มหาวิทยาลัยสยาม  
4
ณัฐสิทธิ์  อ่ำเกตุ
มหาวิทยาลัยสยาม  
65
ธีรวัฒน์  จันทะจร
มหาวิทยาลัยสยาม  
20
นราธิป  บุญเสริม
มหาวิทยาลัยสยาม  
5
กิตติศักดิ์  กันหาสินธ์
มหาวิทยาลัยสยาม  
77
จอมพล  ศรีสุข
มหาวิทยาลัยสยาม  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม