รายการ บาสเกตบอล ทีมชาย 
รอบสาม  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 18:30
สนาม
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
90
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
22
27
20
21
-
-
90
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
8
เจีย ฉี  จาง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
14
เบรนท์ลี  บอสเวล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2
ณัชชพงศ์   ภัทรพิศาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
6
ชยุต   จุบรัมย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
17
สุรพศ   ไกรเกตุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
11
สุรชัย   จัยวัฒน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
5
ศุภธนิก   ตุติยาพึงประเสริฐ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
12
จักรภัทร   กรณัฐภาส
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
4
เอกธนัช   โตงิ้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
13
วัฒนพัฒน์   โพธิ์จักร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
7
ฮานาฟีย์   ยี่สุ่นทรง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3
อนัสวีย์   แกล้วณรงค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
64
มหาวิทยาลัยรังสิต
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
16
12
23
13
-
-
64
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
5
แก้วกล้า  โสรัตน์
มหาวิทยาลัยรังสิต  
39
สิทธิโชค  วรานนท์ชุติ
มหาวิทยาลัยรังสิต  
59
ศุภกิจ  กลีบลำใย
มหาวิทยาลัยรังสิต  
11
ชินกฤต  หวังศิริทรัพย์
มหาวิทยาลัยรังสิต  
99
ดิฐษกร  เอกจิตต์
มหาวิทยาลัยรังสิต  
16
ภัทร  จิตศานติกุล
มหาวิทยาลัยรังสิต  
7
ณรงค์เดช  ถิ่นลิพอน
มหาวิทยาลัยรังสิต  
12
กันตพงศ์  พรหมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยรังสิต  
77
ปรเมษฐ์  คงสังข์
มหาวิทยาลัยรังสิต  
8
ณภัทร  ชินวุฒิวงศ์
มหาวิทยาลัยรังสิต  
15
NGONGO  BIEVENU
มหาวิทยาลัยรังสิต  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม