รายการ ฟุตซอล ทีมหญิง 
รอบสอง  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.00 .
สนาม
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
6
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
3
3
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
เกศรินทร์ ชนะภู 6'
ศศิประภา อยู่พันธ์ 17'
เกศรินทร์ ชนะภู 20'

ครึ่งหลัง
ธนพร จันทร์แจ้ง 22'
สุทามาศ  กุศลวงษ์ 23'
ธนพร จันทร์แจ้ง 25'

Remark :
7
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
4
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
11
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
15
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
5
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
10
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
9
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
13
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
17
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
8
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
12
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
3
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
3
-
-
-
-
 
ครึ่งหลัง
ภาณี ชุลีรัตนานนท์ 30'
ศุภสินี โพธิ์สินสมวงศ์ 34'
ตฤณ ผาตินาวิน 39'

Remark :
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
7
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
11
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
10
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
8
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
13
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
12
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
9
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
14
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
6
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
5
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
4
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม