รายการ ยูยิตสู ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง 
รอบแรก  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 9.00 .
สนาม
มทร.ธ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
Remark : ชนะ Bye
RED
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
RED
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
Remark :
BLUE
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
BLUE
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ