รายการ เปตอง ทีมชาย 3 คน รอบแรก  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09:00 .
สนาม
มทร.ธ สนามเปตอง
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0
 
 
Remark :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
11
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 
 
Remark :
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม