รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย สาย F รอบ รอบแรก
วันที่29 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
สนาม มทร.ธ โดมกีฬา
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
VS
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยบูรพา