รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย สาย G รอบ รอบแรก
วันที่29 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น.
สนาม มทร.ธ โดมกีฬา
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
VS
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย