รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย สาย D รอบ รอบแรก
วันที่29 มกราคม 2561 เวลา 12:00 น.
สนาม มทร.ธ โดมกีฬา
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
VS
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย