รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย สาย M25 รอบ รอบสอง
วันที่29 มกราคม 2561 เวลา 14:00 น.
สนาม มทร.ธ โดมกีฬา
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
VS
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สถาบันการพลศึกษา