รายการ ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 400 เมตร - ชาย รอบคัดเลือก  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
00:04:08.68
1
3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:04:19.64
2
5
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
00:04:36.60
3
1
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
00:04:50.40
4
3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:04:54.18
5
7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:04:57.84
6
6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:05:07.76
7
1
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
00:05:08.31
8
4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:05:09.54
9
5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:05:09.86
10
6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
00:05:15.05
11
1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
00:05:15.86
12
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
00:05:17.16
13
7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
00:05:24.28
14
2
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
00:05:28.09
15
4
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
00:05:32.74
16
4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:05:37.49
17
8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
00:05:40.39
18
7
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
00:05:42.28
19
3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:05:42.93
20
8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
00:06:01.95
21
6
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:06:42.90
22
5
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-
DNS
-