รายการ ว่ายน้ำ กบ 100 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น.
สนาม
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:01:15.76
Gold
1
4
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
00:01:15.87
Silver
2
3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
00:01:22.10
Bronze
3
6
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:01:22.51
4
2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:01:27.14
5
7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
00:01:28.33
6
1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:01:28.67
7
8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
00:01:29.67
8