รายการ ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 400 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น.
สนาม
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
4
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
00:03:59.97
NR
1
5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:04:07.01
Silver
2
3
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
00:04:22.93
Bronze
3
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:04:38.91
4
6
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
00:04:43.73
5
7
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:05:01.54
6
8
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
00:05:06.81
7
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
00:05:15.79
8