รายการ ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น.
สนาม
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:26.95
Gold
1
3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:27.44
Silver
2
5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:27.49
Bronze
3
6
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
00:00:27.56
4
2
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:29.07
5
7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:29.90
6
1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:00:30.03
7
8
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:30.82
8