รายการ ว่ายน้ำ กรรเชียง 100 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น.
สนาม
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:58.57
Gold
1
6
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
00:01:00.24
Silver
2
2
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
00:01:00.75
Bronze
3
7
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
00:01:01.92
4
3
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
00:01:02.58
5
1
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:01:02.74
6
4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:01:11.36
7
8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:01:13.71
8