รายการ เทนนิส - หญิงเดี่ยว สาย ไม่ระบุรอบก่อนรองชนะเลิศ
วันที่29 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
สนาม มทร.ธ สนามเทนนิส 1
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
VS
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
 พิชญธิดา  จันทร์แดง
เดี่ยวมือ 1  
 บุณยวีร์  ธรรมไชยวัฒน์
เดี่ยวมือ 1