รายการ เทนนิส - หญิงคู่ สาย ไม่ระบุรอบรองชนะเลิศ
วันที่29 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น.
สนาม มทร.ธ สนามเทนนิส 1
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
VS
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 วันวิสา  ธุระกิจเสรี
ประเภทคู่  
 ธมลวรรรณ  หฤหรรษพงศ์
ประเภทคู่  
 ฉัตรมณี  จันทร์เขียว
ประเภทคู่  
 นภาวี  จันทร์เขียว
ประเภทคู่