รายการ เทนนิส - หญิงคู่ สาย ไม่ระบุรอบรองชนะเลิศ
วันที่29 มกราคม 2561 เวลา 11:30 น.
สนาม มทร.ธ สนามเทนนิส 1
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
VS
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status


รายชื่อนักกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
 กมลลักษณ์   กิตติถนอม
ประเภทคู่  
 อารีพร   วณิชยาพณิชย์
ประเภทคู่  
 นฤทัย  มาตรวิจิตร
ประเภทคู่  
 ชนิภรณ์  ใสสอาด
ประเภทคู่