รายการ เทนนิส - ชายคู่ สาย ไม่ระบุรอบรองชนะเลิศ
วันที่29 มกราคม 2561 เวลา 12:00 น.
สนาม มทร.ธ สนามเทนนิส 1
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
VS
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 ธนาพล  ใจงาม
ประเภทคู่  
 ศัจกร  ฉลาด
ประเภทคู่  
 กฤตบุญ  พราหมณีย์
ประเภทคู่  
 อวิรุทธ์  ผาผุย
ประเภทคู่