รายการ เทนนิส - คู่ผสม สาย ไม่ระบุรอบก่อนรองชนะเลิศ
วันที่29 มกราคม 2561 เวลา 13:00 น.
สนาม มทร.ธ สนามเทนนิส 1
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
VS
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status


รายชื่อนักกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 กฤตยชญ์   พิพัฒน์บรรณกิจ
ประเภทคู่  
 โชติกา   สังข์ลาโพธิ์
ประเภทคู่  
 ธมจันทร์  มอมขุนทด
ประเภทคู่  
 สุธินันท์  ตัณฑเศรณีวัฒน์
ประเภทคู่