รายการ เทนนิส - คู่ผสม สาย ไม่ระบุรอบก่อนรองชนะเลิศ
วันที่29 มกราคม 2561 เวลา 13:00 น.
สนาม มทร.ธ สนามเทนนิส 1
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
VS
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันการพลศึกษา
 อนวัช  ปวงแก้ว
ประเภทคู่  
 ฉัตรมณี  จันทร์เขียว
ประเภทคู่  
 พัฒนะพงศ์  บริสุทธิ์พงศ์
ประเภทคู่  
 บุณยวีร์  ธรรมไชยวัฒน์
ประเภทคู่