รายการ เทนนิส - คู่ผสม สาย ไม่ระบุรอบก่อนรองชนะเลิศ
วันที่29 มกราคม 2561 เวลา 13:00 น.
สนาม มทร.ธ สนามเทนนิส 1
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
VS
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 ธนกรณ์  ศิลาโชติ
ประเภทคู่  
 ฉัตรมณี  จันทร์เขียว
ประเภทคู่  
 ชญานนท์  แก้วสุทอ
ประเภทคู่  
 ชมภู่ทิพย์  จันดาเขต
ประเภทคู่