รายการ เทนนิส - คู่ผสม สาย ไม่ระบุรอบก่อนรองชนะเลิศ
วันที่29 มกราคม 2561 เวลา 14:00 น.
สนาม มทร.ธ สนามเทนนิส 1
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
VS
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status


รายชื่อนักกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 วีรภัทร   สิริจริยาพร
ประเภทคู่  
 อารีพร   วณิชยาพณิชย์
ประเภทคู่  
 พชรพล  กาวิน
ประเภทคู่  
 พัชรินทร์  ชีพชาญเดช
ประเภทคู่