รายการ เพาะกายและฟิตเนส แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 175 ซม.  
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 18:00 .
สนาม
มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลำดับ
นักกีฬา
อันดับ
(Rank)

หมายเหตุ
(Remark)
3
48
ศักรินทร์  แขวงกรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1
Gold
2
47
เจริญ   สุนทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
Silver
1
45
สิทธิชัย   ยังโนนตาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3
Bronze
5
52
ณรงค์ชัย   สุวรรณมณี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
4
49
แกล้วกล้า  กองแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5