รายการ เพาะกายและฟิตเนส โมเดลฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม.  
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 18:00 .
สนาม
มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลำดับ
นักกีฬา
อันดับ
(Rank)

หมายเหตุ
(Remark)
1
68
จีราวิชช์   บูรณกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
1
Gold
2
96
ทัศบดี   แสงแจ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2
Silver
5
106
อัศวเมธ   สารทรัพย์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3
Bronze
4
99
ฐาปกรณ์   ศรีด้วง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4
3
98
ชวัลวิทย์   หลีอาภรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5