รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย สาย C รอบ รอบแรก
วันที่29 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น.
สนาม มทร.ธ โดมกีฬา
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
VS
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย