รายการ ยิงปืน ปืนสั้นยิงเร็ว - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09:00 .
สนาม
สนามยิงปืน กกท. กรุงเทพมหานคร
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลู่ที่
นักกีฬา
Series
Total
หมายเหตุ
(Remark)
1 2 3 4 5 6
15
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
97
92
87
95
91
79
541
10X
Gold
12
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
94
96
80
91
91
83
535
12X
Silver
11
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
92
91
86
89
91
84
533
11X
Bronze
6
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
88
93
75
96
94
83
529
9X
17
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
91
97
91
91
87
70
527
7X
14
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
87
95
77
88
90
83
520
4X
3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
86
91
63
93
89
71
493
6X
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
90
89
75
86
84
65
489
4X
13
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
87
92
69
82
91
65
486
2X
9
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
89
78
75
88
80
65
475
6X
8
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
80
86
78
84
75
69
472
4X
1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
78
81
66
84
86
73
468
2X
18
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
88
88
62
88
74
62
467
5X
16
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
79
80
41
89
93
73
455
6X
10
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
89
80
79
86
67
54
455
3X
5
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
87
80
79
94
19
31
390
2X
7
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
58
45
56
53
78
64
354
2X
4
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
67
54
41
69
65
36
332
1X