รายการ ว่ายน้ำ กบ 100 เมตร - หญิง รอบคัดเลือก  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:01:19.68
13
6
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:01:27.00
14
3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:01:28.99
15
5
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
00:01:29.68
16
7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:01:33.96
17
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:01:56.48
18