รายการ ว่ายน้ำ กรรเชียง 100 เมตร - ชาย รอบคัดเลือก  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:01:00.80
1
3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:01:01.91
2
1
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
00:01:02.74
3
5
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
00:01:03.64
4
2
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
00:01:03.73
5
1
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
00:01:03.75
6
3
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:01:04.69
7
1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:01:05.39
8
4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
00:01:05.63
9
3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
00:01:06.05
10
4
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
00:01:06.72
11
6
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
00:01:07.33
12
6
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:01:07.34
13
2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
00:01:09.08
14
7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
00:01:13.15
15
6
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:01:13.25
16
4
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
00:01:14.46
17
5
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
00:01:14.55
18
7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:01:15.32
19
5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
00:01:24.86
20
7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:01:29.70
21
8
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
00:01:35.63
22