รายการ ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น.
สนาม
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:24.83
NR
1
3
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
00:00:25.05
Silver
2
5
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
00:00:25.90
Bronze
3
7
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
00:00:25.98
4
6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:26.00
5
2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:26.42
6
8
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:27.04
7
1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:00:27.08
8