รายการ เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก
วันที่29 มกราคม 2561 เวลา 10:30 น.
สนาม มทร.ธ หอประชุม
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
VS
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์