รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 26 มกราคม 2561

 

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ขว้างจักร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - ขว้างจักร - ชาย
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
15:00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
15:00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
15:00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย
ทุ่มน้ำหนัก - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:20
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - หญิง
พุ่งแหลน - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน - หญิง
วิ่ง 800 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
15:30
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - หญิง
วิ่ง 800 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
15:30
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - หญิง
วิ่ง 800 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
15:30
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - หญิง
วิ่ง 800 เมตร - หญิง   Heat 4
 รอบคัดเลือก
15:30
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - หญิง
วิ่ง 800 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
16:00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - ชาย
วิ่ง 800 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
16:00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - ชาย
วิ่ง 800 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
16:00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - ชาย
วิ่ง 800 เมตร - ชาย   Heat 4
 รอบคัดเลือก
16:00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - ชาย
วิ่ง 800 เมตร - ชาย   Heat 5
 รอบคัดเลือก
16:00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - ชาย
วิ่ง 800 เมตร - ชาย   Heat 6
 รอบคัดเลือก
16:00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - ชาย
วิ่งวิบาก 3,000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่งวิบาก 3,000 เมตร - ชาย
วิ่ง 200 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง
วิ่ง 200 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - ชาย
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:50
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
18:20
มทร.ธ สนามกีฬากลาง
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย
รวม กรีฑา  21 รายการ  
 
กอล์ฟ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
06:00
สนามกอล์ฟเขาชะโงก จังหวัดนครนายก
Official
กอล์ฟ - ทีมชาย
ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
06:00
สนามกอล์ฟเขาชะโงก จังหวัดนครนายก
Official
กอล์ฟ - ทีมหญิง
บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
06:00
สนามกอล์ฟเขาชะโงก จังหวัดนครนายก
Official
กอล์ฟ - บุคคลชาย
บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
06:00
สนามกอล์ฟเขาชะโงก จังหวัดนครนายก
Official
กอล์ฟ - บุคคลหญิง
รวม กอล์ฟ  4 รายการ  
 
ครอสเวิร์ด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 กระดานที่ 6
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 5
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 กระดานที่ 7
09.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวหญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวหญิง   คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
บุคคลเดี่ยวชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวชาย
บุคคลเดี่ยวหญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - บุคคลเดี่ยวหญิง
รวม ครอสเวิร์ด  75 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย M17  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสอง
09.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
09.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
11.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย M18  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
11.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย M19  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
13.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
13.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
15.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย M20  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
15.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
รวม ซอฟท์บอล  8 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   สาย C  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย D  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย C  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย C  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
ชายคู่   สาย E  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย F  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย G  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย H  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
หญิงคู่   สาย D  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย D  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 15
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบแรก
12:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบแรก
12:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 15
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
12:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
12:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย E  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย F  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
หญิงคู่   สาย C  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย C  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย D  คู่ที่ 19
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
14:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย D  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
14:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
ชายคู่   สาย G  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบแรก
14:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย H  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
14:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 รอบแรก
15:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบแรก
15:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบแรก
15:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
15:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
16:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
16:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
ชายคู่   สาย C  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบแรก
16:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย D  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
16:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
รวม เซปักตะกร้อ  32 รายการ  
 
ดาบไทย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 3  คู่ที่ 3
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 1  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 2  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 3  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 1  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 2  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 3  คู่ที่ 9
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 4  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 5  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 6  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 4  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 5  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 6  คู่ที่ 15
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 4  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 5  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 6  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 7  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 8  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 9  คู่ที่ 21
สถาบันการพลศึกษา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 7  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 8  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 9  คู่ที่ 24
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 7  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 8  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 9  คู่ที่ 27
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 3  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 1  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 2  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 3  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 1  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 2  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 3  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 4  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 5  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 6  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 4  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 5  คู่ที่ 14
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 6  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 4  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 5  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 6  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 7  คู่ที่ 19
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 8  คู่ที่ 20
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 9  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 7  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 8  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 7  คู่ที่ 25
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 8  คู่ที่ 26
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
10:45
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
ดาบสองมือ ทีม ชาย   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบคัดเลือก
13:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ ทีม ชาย
ดาบสองมือ ทีม ชาย   สาย 1  คู่ที่ 2
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบคัดเลือก
13:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ ทีม ชาย
ดาบสองมือ ทีม ชาย   สาย 1  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบคัดเลือก
13:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ ทีม ชาย
ดาบสองมือ ทีม ชาย   สาย 2  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบคัดเลือก
13:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ ทีม ชาย
ดาบสองมือ ทีม ชาย   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบคัดเลือก
13:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ ทีม ชาย
ดาบสองมือ ทีม ชาย   สาย 2  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบคัดเลือก
13:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ ทีม ชาย
ดาบสองมือ ทีม ชาย   สาย 3  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบคัดเลือก
13:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ ทีม ชาย
ดาบสองมือ ทีม ชาย   สาย 4  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบคัดเลือก
13:00
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ ทีม ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล หญิง   คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   คู่ที่ 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   คู่ที่ 5
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล ชาย   คู่ที่ 9
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบสอง
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   คู่ที่ 11
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบสอง
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล หญิง   คู่ที่ 9
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบสอง
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2
 รอบสอง
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบสอง
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   คู่ที่ 12
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล ชาย   คู่ที่ 13
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล หญิง   คู่ที่ 13
สถาบันการพลศึกษา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
กระบี่ บุคคล หญิง   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ ทีม ชาย   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบสอง
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ ทีม ชาย
ดาบสองมือ ทีม ชาย   คู่ที่ 2
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบสอง
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ ทีม ชาย
ดาบสองมือ ทีม ชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ ทีม ชาย
ดาบสองมือ ทีม ชาย   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบสอง
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ ทีม ชาย
ดาบสองมือ ทีม ชาย   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ ทีม ชาย
ดาบสองมือ ทีม ชาย   คู่ที่ 6
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ ทีม ชาย
กระบี่ บุคคล ชาย   คู่ที่ 15
สถาบันการพลศึกษา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล ชาย
กระบี่ บุคคล หญิง   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  สถาบันการพลศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - กระบี่ บุคคล หญิง
ดาบสองมือ ทีม ชาย   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน
Official
ดาบไทย - ดาบสองมือ ทีม ชาย
รวม ดาบไทย  97 รายการ  
 
ดาบสากล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบ Foil (ทีมชาย)   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบ 16 ทีม
09.00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมชาย)
ดาบ Foil (ทีมชาย)   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบ 16 ทีม
09.00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมชาย)
ดาบ Foil (ทีมชาย)   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบ 16 ทีม
09.00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมชาย)
ดาบ Foil (ทีมชาย)   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบ 16 ทีม
09.00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมชาย)
ดาบ Foil (ทีมชาย)   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบ 16 ทีม
09.00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมชาย)
ดาบ Foil (ทีมชาย)   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 8 ทีม
10.00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมชาย)
ดาบ Foil (ทีมชาย)   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
 8 ทีม
10.00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมชาย)
ดาบ Foil (ทีมชาย)   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 8 ทีม
10.00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมชาย)
ดาบ Foil (ทีมชาย)   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 8 ทีม
10.00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมชาย)
ดาบ Sabre (ทีมหญิง)   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบ 16 ทีม
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมหญิง)
ดาบ Sabre (ทีมหญิง)   คู่ที่ 11
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 8 ทีม
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมหญิง)
ดาบ Sabre (ทีมหญิง)   คู่ที่ 12
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 8 ทีม
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมหญิง)
ดาบ Sabre (ทีมหญิง)   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 8 ทีม
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมหญิง)
ดาบ Sabre (ทีมหญิง)   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 8 ทีม
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมหญิง)
ดาบ Foil (ทีมชาย)   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมชาย)
ดาบ Foil (ทีมชาย)   คู่ที่ 16
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมชาย)
ดาบ Sabre (ทีมหญิง)   คู่ที่ 17
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมหญิง)
ดาบ Sabre (ทีมหญิง)   คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมหญิง)
ดาบ Foil (ทีมชาย)   คู่ที่ 19
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมชาย)
ดาบ Sabre (ทีมหญิง)   คู่ที่ 20
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมหญิง)
รวม ดาบสากล  20 รายการ  
 
เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย
ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย
ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง   คู่ที่ 7
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง
ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง
ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง   คู่ที่ 9
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง
ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย
ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง
ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง
ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง
ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง
ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง
ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง
ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย
ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย
ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย
ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย
ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย
ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย
รวม เทควันโด  18 รายการ  
 
เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย 
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย
บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย
บุคคลหญิง 
 รอบแรก
11.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง
คู่ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม
บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง
ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมหญิง
รวม เทควันโด-พุ่มเซ่  6 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันการพลศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
10:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
11:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 รอบสอง
11:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
11:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
11:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
11:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
11:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบสอง
12:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงคู่   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
12:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
12:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
12:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
12:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
12:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 25
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
12:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
13:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
13:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
13:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงคู่
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบสอง
13:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบสอง
13:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
13:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
13:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบสอง
13:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายคู่   คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบสอง
14:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
14:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 39
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบสอง
14:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 40
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
14:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
14:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 42
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
14:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
14:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 36
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
14:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 43
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
16:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 44
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบสอง
16:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบสอง
16:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
16:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 47
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบสอง
16:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 48
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
16:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
16:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 50
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบสอง
16:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 52
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบสอง
17:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 56
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบสอง
17:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ชายคู่
คู่ผสม   คู่ที่ 53
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
17:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 54
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
17:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 55
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบแรก
17:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบแรก
17:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 58
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบแรก
17:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 51
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - คู่ผสม
รวม เทนนิส  55 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 99
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 100
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 101
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 102
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 103
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 104
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 105
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 106
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 107
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 108
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 109
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสอง
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 110
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 111
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 112
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยเกริก
 รอบสอง
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 113
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 114
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบสอง
10:30
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 115
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 116
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 117
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 118
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
13:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 119
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
14:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 120
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
14:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 121
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเกริก
 รอบสอง
14:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 122
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบสอง
14:00
มทร.ธ หอประชุม
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  24 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย B
 รอบคัดเลือก 6
08:30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
บริดจ์ - ทีมหญิง
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
10.15
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   คู่ที่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
10.15
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
10.15
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
บริดจ์ - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
10.15
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
บริดจ์ - ทีมหญิง
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
รอบชิงชนะเลิศ
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
บริดจ์ - ทีมหญิง
รวม บริดจ์  7 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย E  คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
08:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย F  คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 รอบแรก
09:30
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
14:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
15:30
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 39
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
17:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 40
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
18:30
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล  8 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 รอบแรก
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยพายัพ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบแรก
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบแรก
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 5
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบแรก
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
10:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบแรก
10:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
10:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  vs  วิทยาลัยดุสิตธานี
 รอบแรก
10:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
คู่ผสม   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบแรก
10:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 5
วิทยาลัยดุสิตธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
10:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
10:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
ชายคู่   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
10:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
10:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
คู่ผสม   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 2
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
ชายคู่   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 4
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบแรก
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 8
วิทยาลัยดุสิตธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 รอบแรก
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
11:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
11:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
11:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
11:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
11:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 6
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
11:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
11:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
11:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
คู่ผสม   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
12:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
ชายคู่   คู่ที่ 2
วิทยาลัยดุสิตธานี  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบแรก
12:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบแรก
12:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
12:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
12:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบแรก
12:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบแรก
12:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบแรก
12:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบแรก
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 รอบแรก
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
 รอบแรก
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบแรก
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  วิทยาลัยดุสิตธานี
 รอบแรก
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบแรก
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 6
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบแรก
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบแรก
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
คู่ผสม   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
14:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
14:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
14:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
14:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official